భూమిపుత్ర ఈ పేపర్ 12 జూన్ 2021

 భూమిపుత్ర ఈ పేపర్ 12 జూన్ 2021

ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ వెళ్ళి కేంద్ర పెద్దలతో మంతనాలు,చోక్సీ విలాసాలతో పట్టుబడటం,కాశ్మీర్ లో అగ్ని ప్రమాదం వంటి అంశాల సమాహారం

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *